Prevádzka: Šoltésovej 5, Bratislava I.

email: premena66@gmail.com

tel.: 0905 183 908

 www.premena.eu

 

 

Prevádzkovateľ:

PREMENA s.r.o., IČO 35 936 886, IČ DPH 20 22 02 0814

so sídlom Žitná 3/A, Bratislava III, prevádzka Šoltésovej 5, Bratislava I.

spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu BAI., Oddiel Sro, Vložka č. 36152/B

 

Kontaktujte nás